Share Button
Share Button
Share Button
Share Button
Share Button
Do stwierdzenia różnych przyczyn szkód oraz aktualnego stanu betonu konieczne są rozmaite metody badawcze.
Przegląd pokazuje rozmaite nieprawidłowości, a także przyczyny szkody, metody ich sprawdzania oraz ocenę wyników kontroli.
metodybadawcze
Share Button

Izolacje budowlane obejmują izolacje wodne (hydroizolacje), izolacje wilgociowe, izolacje termiczne i inne grupy izolacji. Istnieje także następujący podział: izolacje poziome, izolacje pionowe, izolacje powierzchniowe.

Mechaniczne, fizyczne lub chemiczne oddziaływania powodują, często w połączeniu z błędami użycia, szkody w betonowych lub jastrychowych powierzchniach balkonów i tarasów. Obrazy szkód sięgają od niedostatecznej wytrzymałości powierzchni poprzez miejsca zużycia, miejsca głuche i raki żwirowe po miejsca korozji, odspojenia i korodujące pręty zbrojeniowe w różnych stopniach uszkodzenia.

Pewna i trwała naprawa betonowych elementów budowlanych wymaga rzetelnego zdiagnozowania szkody (przyczyny, stopnia i zakresu szkody) odpowiednimi metodami badawczymi. Na podstawie oceny wyników oraz lokalnych warunków można określić rodzaj i zakres zabiegów dla przygotowania podłoża.

Analiza szkód:

Wykwity krzemianów metali alkalicznych
Przez uszkodzone uszczelnienie woda może dostawać się do konstrukcji podbudowy i powodować zawilgocenie elementu budowlanego. Na mrozie woda zamienia się w lód i przez to zwiększa swą objętość. Skutkiem są odspojenia i warstwy głuche. Przy ogrzaniu okładziny przez nasłonecznienie wilgoć w porach elementu budowlanego odparowuje i powoduje wykwity krzemianów metali alkalicznych.

Reakcja alkaliczna
Związki kwasu krzemowego zawarte w kruszywach z regionu wybrzeża (instrukcja Niemieckiej Komisji ds. Żelbetu, DafStb) poprzez zwiększenie objętości powodują rozluźnienie w betonie lub strukturze jastrychu. Skutkiem są naloty kamienia i odspojenia.

Korozja chlorkowa
Wnikanie roztworów soli do zwalczania gołoledzi, takich jak chlorek sodowy, prowadzi do korozji wżerowej na zbrojeniu. W zaawansowanym stadium może to prowadzić do naruszenia stateczności.

Karbonatyzacja
Zbyt mała otulina betonu ewent. jastrychu powoduje, przy
karbonatyzacji betonu, do utraty aktywnej ochrony zbrojenia.
Skutkiem jest korozja i odspojenia.

Naprężenia
Beton może już w pierwszych dniach po betonowaniu pękać wskutek naprężeń wymuszonych, później zaś wskutek przeciążenia, braku szczelin dylatacyjnych lub braku zbrojenia dodatkowego. Niebezpieczne naprężenia powstają również tam, gdzie stykają się ze sobą różne materiały, np. blachy metalowe i jastrych na obrzeżu balkonu. Przy ekstremalnych zmianach temperatury powstają z powodu ich różnej rozszerzalności silne naprężenia, które z kolei powodują odspojenia i rysy. Zarysowanie następuje wtedy, gdy przekroczona zostaje wytrzymałość betonu na rozciąganie. Aby chronić substancję budowlaną, rysy trzeba zamknąć wytrzymałościowo względnie ciśnieniowo.

Uszkodzone spoiny
Przez uszkodzone spoiny woda może dostawać się do porów materiału budowlanego. Przy temperaturach minusowych woda zamienia się w lód, zwiększając przez to swą objętość. Skutkiem są odspojenia.

Uszkodzone zakotwienia, słupki i balustrady
Zamocowanie balustrady od góry w żelbetowej płycie wspornikowej może wskutek korozji / zarysowania prowadzić do szkód. Dlatego przy projektowaniu i przy późniejszym wbudowywaniu trzeba uwzględniać fakt, że balustrady balkonów należy zawsze mocować do żelbetowej płyty wspornikowej od dołu (np. za pomocą dybli na bazie żywicy reakcyjnej).

Share Button